Vásárlási feltételek

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 72 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben vagy a Somerset Teahouse telefonszámán +36 20 290 5393 egyidejűleg jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Tea.hu online áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Tea.hu online áruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
* Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. * Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Tea.hu online áruház akadálytalan működését és a vásárlást. * Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. * Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. * Bármely szoftver nem megfelelő működése. * Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 
A Tea.hu online áruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Tea.hu online áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Tea.hu online áruházhoz való kapcsolódásáért és a Tea.hu online áruházban való vásárlásért. A Tea.hu online áruház nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.