Teakészítés a múltban X.

2017. március 27. - 16:03
Teakészítés a múltban X.Teázás a múltban

Tea Magyarországon

Magyarországon a teáról az első említést herbatea formában találjuk 1701-ben. Minden valószínűség szerint a holland kereskedelem és az orvosi-gyógyszerész nyelv révén terjedt el nálunk ez az elnevezés. A teának herbatea európai országban is ismert és ma is használatos, így pl. a lengyelek mai teacsomagjain is HERBATA név áll.
A tea forgalmazói ebben az időben a patikusok voltak, és elsősorban gyógyszerként árusították. Fogyasztói pedig a főnemesség és a gazdag polgárság tagjai. Az angol mintájú teadélután ezekben a körökben nálunk is dívott, sőt a főúri kastélyokban teaestélyeket is rendeztek.

Teakereskedelmünk
A tea forgalmazása és fogyasztása a 19. század elején indult meg Magyarországon. Ennek egyik oka a napóleoni háborús blokád volt. Az Oroszországba érkező, karavánok által szállított gyarmatáru (köztük a tea is) ekkor a Duna vonalán halad nyugat felé. Ezt a konjunkturális lehetőséget a magyar kereskedők (így HOFFMANN JÓZSEF is) kihasználták. A céget 1804. június 11-én alapították. Pest szabad királyi város tanácsa a cég alapítójának engedélyezte, hogy bel- és külföldi termékekkel szabadon és akadálytalanul kereskedhessék. HOFFMANN az üzletet az addigi Werselovszky és Társa cégtől vásárolta meg, amelynek előzőleg is társtulajdonosa volt. HOFFMANN a kor szokása szerint postán küldte szét megrendelőinek
az árut. Nagy érdeme volt a cégnek, hogy Magyarországon a bécsi és trieszti piacok megkerülésével elsőnek létesített tengerentúli összeköttetéseket.

Az iparszabadság után
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a teafogyasztás Magyarországon csekély volt. A kereskedők mindent megtettek hogy portékájukat eladhassák, sőt vásárlóik kívánságának megfelelően sokféle teával látták el boltjaikat. A mennyiség nem volt nagy, de a választékban nem volt semmi kivetnivaló. Minden teakedvelő megtalálta az ízlésének legjobban megfelelő fajtát. Az iparszabadság után a fűszerkereskedelem és ezáltal a tea kereskedelem magyarországi központja Fiume lett.